www.eprace.edu.pl » policja » Organizacja i formy działania Policji

Organizacja i formy działania PolicjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych


Policja w strukturze administracji rządowej w województwie


Policja a samorząd terytorialny


Zarys prawnych form działania Policji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.