www.eprace.edu.pl » policja » Ewolucja policyjnej funkcji administracji

Ewolucja policyjnej funkcji administracjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Geneza pojęcia „ policja ”


Nauka policji we Francji


Pojęcie policji administracyjnej w ujęciu doktryny okresu międzywojennego


Miejsce policji administracyjnej w strukturze pojęciowej doktryny prawa administracyjnego okresu PRL – u


Policja a reglamentacja


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.